زنگ خدا...

برگرد پیش من

من عادتم،خرید دلهای خسته است

من عاشقم به آن که نمی خواهدش کسی

دل می برم ز آن که دلش را شکسته اند

آغوش من،بپذیرد تو را به مهر

برخیز،خسته این روزگار قهر

در کوچه امید

نبش طراوت زیبای عاشقی

در انتهای آن گذر تنگ بی کسی

آری،بزن تو زنگ خدارا،غریب عشق

من چشم در رهم که بیایی

عزیز من...

/ 0 نظر / 28 بازدید