/ 1 نظر / 66 بازدید
چشمسبز

اسلام [گل] سال نو آمد و عید و بوی یار میآید دل بامید ظهورش در بهار میآید چشم دوختیم به نگاهش تا ببینیم لطفش خوب بمانیم به وفا که خوش نگار میآید [گل]سال نو سال خوش امیدواران تبریک [گل]چشمسبز